9


پاراگراف های HTML

اسناد HTML به پاراگراف ها تقسیم میشوند.

عنصر <p> یک پاراگراف را تعیین میکند:

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

نکته: مرورگر ها به طور خودکار یک خط قبل و بعد پاراگراف ها اضافه میکنند.


نمایش HTML:

شما نمیتوانید بدانید که صفحه وب شما در هر دستگاه چگونه خواهد بود چون  اندازه صفحه نمایش هر دستگاه با دستگاه دیگر تفاوت دارد.

در HTML شما نمیتوانید با اضافه یا کم کردن کاراکتر های فاصله(space) و یا اصافه یا کم کردن خط ها کد HTML را تغییر دهید. یعنی اگر شما در ویرایشگر HTML خود در پاراگراف یک خط خالی بگذارید ، ان خط در مرورگر خالی نخواهد ماند.


شکستن خط های HTML

عنصر <br> یک خط را میشکند.

از <br> زمانی استفاده کنید که میخواهید یک خط جدید ایجاد کنید.(کاری که Enter انجام میدهد)

مثال:

<p>This is a paragraph.</p><br>

<p>This is another paragraph.</p>

نتیجه:

This is a paragraph.

This is another paragraph.

توجه:مثال هایی که زده شده فقط کد های درون تگ <body> هستند.(برای سرعت بخشیدن به کار از نوشتن قالب کلی سند صرف نظر شده)