شما از طریق ایمیل و ID تلگرام زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید:

E-mail: bassam.1379@yahoo.com

Telegram ID: bassamnazemi