6

در درسنامه 5 بعضی از صفت ها را با مثال به شما نشان دادیم ، حال به بررسی برخی دیگر در این درسنامه  میپردازیم.


صفت href

همانطور که قبلا گفته شد لینک ها در HTML با تگ <a> شناخته میشوند. ادرس لینک در صفت href معین میشود:

<a href="http://www.google.com">This is a link</a>

صفت size

عکس ها در HTML با تگ <img> مشخص میشوند.

سورس فایل در src و طول عکس با صفت height و عرض ان با صفت width مشخص میشود:

<img src="http://bayanbox.ir/view/3760582076806628547/4.png" width="104" height="142">

اعداد 104 و 142 برحسب پیکسل(px) هستند. 


صفت alt

زمانی که مرورگر به هر دلیلی نتوانست عکس را نمایش دهد ، متن درون alt به جای عکس نمایش داده میشود:

<img src="http://bayanbox.ir/view/3760582076806628547/4.png" alt="w3madrese">

در HTML 5 گذاشتن دابل کوتیشن (") برای صفت ها واجب نیست ولی ما پیشنهاد میکنیم این کار را انجام دهید.