5

صفت های HTML 

صفت ها اطلاعات اضافه ای درباره عناصر HTML تعیین میکنند.

صفت ها همیشه در تگ شروعی مشخص میشوند.


صفت lang

زبان سند میتواند در تگ <html> معرفی شود.

زبان در صفت "lang" معرفی میشود.

در این کار اجباری نیست ولی زبان یک صفحه وب برای موتور های جستجوگر مهم است و پیشنهاد میشود حتما این کار را انجام دهید.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

دو حرف اول زبان را مشخص میکنند: en--->زبان انگلیسی

اگر این زبان لهجه های متفاوت دارد ، لهجه در دو حرف دوم مشخص میشوند: US--->لهجه امریکایی


صفت title

پاراگراف های HTML با تگ <p> تعریف میشوند.

در این مثال در تگ <p> ، صفت title وجود دارد. title عنوان پاراگراف را نشان میدهد. این عنوان در صفحه ی وب نشان داده نمیشود ، ولی هنگام نوشتن کد ها در ویرایشگر اگر پاراگراف ها زیاد باشند برای راحت تر شناختن ان ها از هم از  title استفاده میکنیم. پیشنهاد میشود از این صفت هم مانند lang همیشه استفاده کنید.

مثال:

<p title="about w3madrese">

این وبسایت برای اموزش زبان های برنامه نویسی تحت وب ایجاد شده است

</p>